„Maratonci trče počasni krug“, tekst Dušan Kovačević, režija Kokan Mladenović, Pozorište na Terazijama, Beograd

Ovo je spektakularan mjuzikl po jednom od najboljih posleratnih srpskih dramskih tekstova, žestoko crne komedije koja kritikuje negativne strane tradicije i patrijarhalnih porodičnih odnosa, kao i sredinu koja slavi smrt umesto života. Predstava je grandiozno, superiorno izvedena, u isto vreme nas zabavlja ali i motiviše da razmišljamo o našim predrasudama i greškama. Oštar apsurd, groteska i izrazito crni humor ne ostavljaju prostora za pasivnost i dremež.

Ana Tasić
Selektor festivala, teatrolog i pozorišni kritičar „Politike“