„U pola cene“, tekst Stevan Koprivica, režija Staša Koprivica, Beogradsko dramsko pozorište

Predstava „U pola cene“ je savremena crnohumorna komedija sa elementima fantastike koja prikazuje komediju i tragediju življenja u Srbiji, danas, u vremenu prilagođavanja liberalno-kapitalističkim principima. Fragmentarne strukture, komad se bavi i lažima i hipokrizijama u prijateljskim i emotivnim vezama, odnosom tradicionalnog i modernog pristupa životu, kao i pitanjima sujeverja, posledica moći, različitih aspekata borbe za opstanak.

Ana Tasić
Selektor festivala, teatrolog i pozorišni kritičar „Politike“