„Gospođa ministarka“, tekst Branislav Nušić, režija Dušan Jovanović, Narodno pozorište u Nišu

 

„Gospođa ministarka“ Dušana Jovanovića osavremenjen je i vrlo apsurdan prikaz ludila žeđi za vlašću, sočno smešna kritika mentaliteta, ali i spretno realizovan niz burlesknih situacija. Predstava je osvežena nizom novih motiva, u odnosu na Nušićev tekst, koji obogaćuju značenjski nivo predstave, kao i njene komičke vrednosti. Predstava je veoma spretno izvukla vodviljski sloj teksta, a još više njegova kritička, satirička značenja. Kritički aspekat predstave posebno je značajan na kraju predstave, sa uvođenjem interaktivnosti, što publiku direktno uvlači u predstavu, ona postaje njen aktivni deo, a to podstiče intenzivnija promišljanja problematike koja se postavlja.

Ana Tasić
Selektor festivala, teatrolog i pozorišni kritičar „Politike“