ПОТПУНО СКРАЋЕНА ИСТОРИЈА СРБИЈЕ

„Потпуно скраћена историја Србије“ – Позориште младих Нови Сад. Аутори текста драматуршкиња Маја Пелевић и драматург Слободан Обрадовић и редитељка Оливера Ђорђевић уз веома вредан ансамбл Позоришта младих из Новог Сада смех проналази у анатомији нашег менталитета који се чини толико дуго непромењивим.