Repertoar 49 Festivala Dani Komedije 2019 Godine
 
 

ОСНИВАЧ И ГЕНЕРАЛНИ ПОКРОВИТЕЉ ФЕСТИВАЛА
СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ

 
 
 
 
 

39. festival „Dani komedije“, od 20. do 27. marta 2010. godine, Jagodina

(selekcija Mr Ane Tasić)

Za program ovogodišnjih “Dana komedije” karakteristična je kombinacija domaćih i stranih, klasičnih i savremenih komada, spoj zabave i blagog društvenog angažmana. Kada je reč o predstavama nastalim na osnovu klasičnih tekstova, ove godine će biti prikazano tri. To su predstave koje su ostvarene prema komedijama Marina Držića (Dundo Maroje), Branislava Nušića (Gospođa ministarka) i Žorža Fejdoa (Buba u uhu). Sve tri predstave karakterišu savremeni i veoma osobeni rediteljski pristupi u tumačenju klasične komediografije, izuzetno zanimljiva značenjska pomeranja, odnosno prilagođavanje klasika našem vremenu, složenijem, slojevitijem, bržem u odnosu na vremena kada su tekstovi nastali.


Kada je reč o predstavama koje su nastale prema savremenim tekstovima, tri su realizovane na osnovu tekstova stranih pisaca, a jedna prema domaćoj komediji. Među njima je jedna vodviljska (Glasine), a dve, u osnovi, karakteriše blaga ironičnost, prisutnost kritike karaktera, odnosno ljudske prirode. (Večera budala, Sviraj to ponovo, Sem). Samo je jedna predstava na programu ovogodišnjeg festivala nastala na osnovu savremenog domaćeg teksta i ona se najviše i najdirektnije bavi našom nedavnom društveno-političkom istorijom, te je, u tom smislu, njen humor najviše gorak (Pevaj, brate).


Već je jasno da je ove godine, za razliku od prethodne tri, na programu “Dana komedije” znatno manje prisutan aspekat društvenog angažmana (iako, naravno, nije sasvim isključen). Selekcija je, naravno, uslovljena produkcijom, a ona je, u Srbiji, na polju komedije, u prošloj godini, bila više okrenuta eskapizmu i zabavi, odnosno tematskoj neobaveznosti i blagosti, raskidom sa težnjama ka suočavanju sa, nesporno, mučnom društvenom stvarnošću. U tom kontekstu, publika ovogodišnjih “Dana komedije” će svakako rasterećnije i bezazlenije uživati u predstavama koje nude širok opseg izvođačkih mogućnosti. Ovaj izbor je napravljen na osnovu tridesetak ponuđenih komedija u srpskim pozorištima. U kvantitativnom smislu, prošlogodišnja ponuda jeste bila siromašnija, zbog redukovanosti produkcije, na šta je opšta finansijska kriza osudila pozorišta. No, kvalitet programa ovogodišnjeg festivala je, sa druge strane, sigurno, na izuzetno visokom nivou, u pogledu same igre, kvaliteta i maštovitosti izvođenja.

 

Subota, 20. mart
Dundo Maroje“,
tekst Marin Držić, režija Kokan Mladenović, Kruševačko pozorište - (Ocena publike: 4,70)


Nedelja, 21. mart
Buba u uhu“,
tekst Žorž Fejdo, režija Olivera Đorđević, Narodno pozorište Sombor - (Ocena publike: 3,67)

Ponedeljak, 22. mart
Večera Budala“,
tekst Fransis Veber, režija Božidar Đurović, Zvezdara teatar, Beograd - (Ocena publike: 4,48)

Utorak, 23. mart
Gospođa ministarka“,
tekst Branislav Nušić, režija Dušan Jovanović, Narodno pozorište u Nišu - (Ocena publike: 4,38)

Sreda, 24. mart
Sviraj to ponovo, Sem“,
tekst Vudi Alen, režija Marko Manojlović, Beogradsko dramsko pozorište - (Ocena publike: 4,54)

Četvrtak, 25. mart
Glasine“,
tekst Nil Sajmon, režija Olivera Đorđević, Narodno pozorište Subotica - (Ocena publike: 4,21)

Petak, 26. mart
Pevaj, brate”,
tekst Stevan Koprivica, režija Slavenko Saletović, produkcija Favi teatar, Beograd- (Ocena publike: 4,80)

Subota, 27. mart
Žanka”,
tekst Miodrag Ilić, režija Slavenko Saletović, produkcija Slavija teatar, Beograd

 
 

 
 
Укупно:  4187    Данас:   5    Јуче:   11
© Агенција Аутентик